Музика 7. клас


Марчева, Пенка (2018) Музика 7. клас Издателство "Булвест 2000". ISBN 978-954-18-1228-0, COBISS.BG-ID 1288621028


 Учебникът за 7. клас по музика е създаден, съобразно учебната програма по този предмет. Той се отличава с: логичност, последователност и системност при структуриране на учебното съдържание; прецизно подбран, разнообразен, запеваем песенен материал, съобразен със светоусещането на учениците, присъствие на музикални творби за възприемане от различни стилове и композиторски школи, тясно обвързани с овладяване на музикалното съдържание, предвидено към всяка тема; яснота и точност при конструиране на теоретичната информация и учебните задачи; от различен формат съобразно вида и педагогическите цели на уроците; обособеност на информацията, свързана както с нови знания, така и с интересни факти в конкретни рубрики; богатство на възможности за реализация на междупредметни връзки;
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, музика, седми клас
 Издадено
  21014
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/