Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози. – Педагогически алманах, 2018, (1), с. 24-36. ISSN: 1310-358Х


Симеонова, Катя (2018) Компетентност предприемачество: референтна рамка. Образователни отражения в подготовката на студенти педагози. – Педагогически алманах, 2018, (1), с. 24-36. ISSN: 1310-358Х Велико Търново


 Целта на статията е да се представи теоретичната рамка на една от ключовите европейски компетентности – предприемачество. Открояват се образователните ползи от трите области на компетентност. Представят се описанията на техните компоненти. Диференцират се нивата на прогресивния модел на компетентност предприемачество. На тази база се споделят образователни отражения, практически приложения и обобщен опит в подготовката на студенти – педагози.
  Студия
 компетентност предприемачество, области на компетентност, прогресивен модел, подготовка, учители педагози
 Издадено
  21011
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/