„Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век”


Петкова-Марчевска, Славка (2002) „Рецепцията на творчеството на Веселин Стоянов за деца, в началото на XXI век” Сб. "Веселин Стоянов и неговото време", гр. Русе


 Повече от 40 години са изминали от създаването на клавирните пиеси за деца на Веселин Стоянов, но съвременните деца ги възприемат емоционално, съпреживяват както веселата танцувалност и хумор, така и поетично-съзерцателната лирика. Голяма част от участващите в експериментите деца биха искали да ги слушат и по-нататък, като ги намират за по близки до фолклора, от колкото вероятно е смятал самият автор. Надяваме се, че и други музикални педагози ще обърнат внимание на тази част от творчеството на
  Доклад
 -
 Издадено
  2101
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/