INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM


Димитров, Слави (2018) INTERNATIONAL TOURISM EXHIBITION “CULTURAL TOURISM” - A NEW OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF TOURISM XIII Jornadas Internacionais “Grandes Problemáticas do Espaço Europeu”, 2018, Porto, pp. 30-31.


 Разглеждат се възможностите, които предоставя изложението "Културен туризъм" за развитие на различните видове туризъм.
  Доклад
 Туризъм, туристическо изложение, културен туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21001
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/