Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource


Димитров, Слави (2017) Cultural and historical heritage of Ohrid as a tourist resource THE OVERARCHING ISSUES OF THE EUROPEAN SPACE / GRANDES PRIOBLEMÁTICAS DO ESPAÇO EUROPEU. 2017, , BUCAREST: MILENA PRESS, 2017, pp. 184-197. ISBN 978-973-7873-61-3


 Статията разглежда културно-историческото наследство на град Охрид, като възможност за развитие на туризъм.
  Статия
 Културно-историческо наследство, Охрид, туризъм
 Издадено
  21000
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/