Математически основи на кривите в компютърната графика


Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово


 Математически основи на кривите в компютърната графика
  Доклад
 Компютърна графика
 Издадено
  21
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/