Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН


Матеев, Илиян (2019) Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН Сборник трудове "Дни на науката '2018", Съюз на учените в България - клон Велико Търново, 31 май 2018 г.


 Докладът изследва политическото и икономическото развитие на Мианмар (Бирма) от 1948 г. насам.
  Доклад
 Мианмар, Бирма, АСЕАН
 Под печат
  20994
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/