Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век


Матеев, Илиян (2018) Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на ХХI век Международна научна конференция "Интеграционни процеси в глобалната икономика", посветена на 25-годишнината на катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", 11-12 май 2018 г. Програмен комитет: проф. д-р И. Марчевски, доц. д-р Г. Захариева, проф. д.ик.н. Т. Горчева, доц. д-р Г. Маринов, проф. д.ик.н. Т. Орехова, проф. д-р Й. Йотов Свищов: Академично издателство "Ценов", 2018 г. стр.294-300, ISBN (Online) 978-954-23-1667-1; ISBN (Print) 978-954-23-1666-4


 Докладът изследва развитието на тайванската икономика от 2000 г. насам.
  Доклад
 Тайван, външноикономически връзки


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20993
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/