XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация"


Маринов, Владислав (2018) XI Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" Съпоставително езикознание, 1, 142 - 143.


 
  Отзив
 
 Издадено
  20983
 Владислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/