Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие


Начева-Маркова, Нина (2018) Особености на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието, Велико Търново, Десета научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка"


 Предложената темата е актуална с оглед пълноценното развитие на децата с психопаталогични потребности. В предучилищна възраст, изработването на спокойна и плавна реч е от решаващо значение. В статията се проследяват възможностите, които предоставя музикалното изкуство при решаване на корекционни задачи. В зависимост от съдържанието, основните дейности, образователните технологии и тяхното комплексно влияние, са констатирани особеностите на музикалното възпитание на деца с отклонения в речевото развитие. Потърсени са пътища за постигане на оптимални резултати.
  Доклад
 Музикотерапия, нарушена реч, музикална ситуация, предучилищна възраст, изпълнение на музика, логоритмия, средства за музикална терапия, прийоми, методи, технологии, рехабилитация, общо недоразвитие на речта, артикулация, пръстова гимнастика, свирене на детски музикални инструменти, възприемане на музика и др.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  20972
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/