Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева ... и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9; COBISS.BG-ID 1246143972


Легкоступ, Пламен (2012) Предговор; Диалог на педагогическите компетенции : 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца / [състав. Огняна Георгиева-Тенева ... и др.], ; 324 с. : с портр., диагр., табл. ; 24 см [предг. Пламен Легкоступ], ISBN 978-954-524-839-9; COBISS.BG-ID 1246143972 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012 (печат-Ивис)


 Сборникът е издаден по повод на 130 години от създаването на педагогическото училище във Враца
  Част от книга / Глава от книга
 Педагогика, сборник, Педагогическо училище, Враца, история, висше образование
 Издадено
  20969
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/