История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5; COBISS.BG-ID 1230182628


Легкоступ, Пламен (2009) История на българската философска мисъл : От палеобалканската митология до метафизиката на исихазма. - 2009. - 380 с. : с ил. ; 21 см., Т. 1 - съставител Евлоги Данков; В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5; COBISS.BG-ID 1230182628 Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000-2009, ISBN 978-954-524-697-5


 Съдържа и Библиография за Евлоги Данков / Ив. Иванов ; Интервюта и отзиви ; Философите пуснаха два сборника / С. Александрова ; Посветиха книга на 10-годишнината на Философския факултет / Зл. Димитрова ; Българите, болгите и (б)угрофините и остготите от долината на река Волга : Отчет за проучване културата на българите в поречието на река Волга - Тверска област, Русия / Пл. Легкоступ, Ст. Дерменджиева ; Историческа справка / Юл. Денчева ; Класификационна схема. - Библиогр. с. 322-324
  Отзив
 Философия, история, България
 Издадено
  20968
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/