Великденски камбани: Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите - Пламен Легкоступ; В. Търново, изд. Абагар, 1992, 32 стр, ISBN 954-427-036-1; COBISS.BG-ID 1025014756


Легкоступ, Пламен (1992) Великденски камбани: Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово, Съставител Иван Станков, Художник на илюстрациите - Пламен Легкоступ; В. Търново, изд. Абагар, 1992, 32 стр, ISBN 954-427-036-1; COBISS.BG-ID 1025014756 Велико Търново, издателство Абагар


 Детски стихотворения и разкази за Възкресение Христово - подбрани от Иван Станков и илюстрани от Пламен Легкоступ
  Книга
 Деца, стихотворения, разкази, Възкресение Христово
 Издадено
  20967
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/