"Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов.


Петкова-Марчевска, Славка (1998) "Хей Божурко". Детски песни със съпровод на пиано по стихове на Димитър Спасов. гр. Велико Търново, 1998.


 Сборник с авторски песни по стихове на Димитър Сапасов за деца от предучилищна и начална училищна възраст. Песните са в равноделни и неравноделни размери (5/4, 7/8, 9/8, 10/8, 13/8). Тематиката им следва промените в природната среда и празниците в различните сезони.
  Книга
 -
 Издадено
  2095
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/