Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС.


Бянова, Невена (2018) Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС. Международна научна конференция"Интеграционни процеси в глобалната икономика", 11-12 май, 2018 г., СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, с.408-417, ISBN 978-954-23-1666-4, https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903


 
  Доклад
 цени, енергийна политика, пазар на дребно


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20947
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/