Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар


Бянова, Невена (2017) Ефекти на европейската енергийна политика върху българския електроенергиен пазар В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, София, FastPrintBooks, 2017, с. 179-193. ISBN: 978-619-7312-71-3


 Публикацията разглежда как се отразява членството на България в ЕС и къде се позиционира България в сравнение с останалите нови държави-членки.
  Статия
 електроенергиен пазар, постигнати резултати, нови страни-членки


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20945
 Невена Бянова

1. Бянов, И. Глобални икономически промени, В. Търново, изд. "Ай анд Би", 2019, с. 190, ISBN: 978-619-7281-46-0, с. 151

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/