Стратегии за формиране и развитие на способността за пълноценно възприемане на музика


Петкова-Марчевска, Славка (2006) Стратегии за формиране и развитие на способността за пълноценно възприемане на музика Педагогически алманах, Велико Търново, 2006, №1-2, ISSN 1310-358X


 В изследването се търси отговор на въпросите за същността на пълноценното възприемане на музика и дали способност или умения осигуряват възможността за такова възприемане. Обосновава се необходимостта от нова стратегия в това отношение и се дава концепция за такава, съобразена с цялостното развитие на личността на детето.
  Статия
 Mузикално възприятие, пълноценно възприемане, способност за възприемане, стратегия за развитие на възприемането
 Издадено
  2094
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/