Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович


Седефчева, Валентина (2002) Психологията на дервиша и монаха като код за разчитане на балканската история в романите "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович История. Истории. Наративи. Балканската историческа проза от втората половина на ХХ век. Фабер: В. Търново, с. 87-91.ISBN 954-775-089-5.


 Използвайки литературно-съпоставителния и психоаналитичния подход, в статията се анализират центростремителните и центробежните сили, съществуващи у човека от Балканите. Търси се причината за разпътното съзнание на личността, посветила се в служба на бога, но и запазила особеностите на изначалната си човешка същност. Въз основа на ключови епизоди от живота на главните герои от "Антихрист" на Емилиян Станев и "Дервишът и смъртта" на Меша Селимович се представят духовните превъплъщения на двама монаси от две различни вери. Обобщава се, че Балканите като пресечна точка на различни религии, култури, традиции, цивилизации предопределят „кръстопътното“ съзнание на хората, които ги обитават.
  Статия
 вяра, кръстопът, Балкани
 Издадено
  20937
 Валентина Седефчева

2. Цитирано в: Владева, М. Мостове и крепости на смисъла. Литературнокритически статии и интерпретации на южнославянския роман от ХХ век. Кахул, 2012 г. , с. 38.

1. Цитирано в: Владева, М. Екзистенциалната самота и изначалната обреченост на човека в романите „Антихрист” на Емилиян Станев и „Дервишът и смъртта” на Меша Селимович. - В: Свое и чуждо в културата на българи и сърби/Своје и туђе у култури бугара и срба. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”: В. Търново, 2006. с. 178-202.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/