Херменевтика на Новия Завет. – В: Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог.


Събев, Павлин (2018) Херменевтика на Новия Завет. – В: Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог. София: „Покров Богородичен“, 2018, с. 9-110. ISBN 978-954-2972-62-4. COBISS.BG-ID 1288949476


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20936
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/