За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход „Св. Иван Рилски“ 2016


Пиперков, Паскал (2017) За пътя на пренасяне мощите на св. Иван Рилски от Средец до Търновград през 1195 г. Хронология на Поклоническия поход „Св. Иван Рилски“ 2016 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 3, 2017, с. 70-100. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2017/06-KIN-2017.rar


 В статията се дават теоретични и практически съображения относно възстановяване пътя на мощите на св. Иван Рилски, които са пренесени от Средец в Търновград през 1195 г. С подробна хронология е представен Поклонническият поход „Св. Иван Рилски” 2016, по време на който за първи път изцяло пеша е изминат участъкът от Мъглиж до Велико Търново.
  Статия
 български светци, свети мощи, поклонничество
 Издадено
  20933
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/