Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50. ISSN: 1312-9473


Петров, Венцислав (2018) Относно наследствената общност. - сп. Собственост и право, 2018, кн. 4, с. 43-50. ISSN: 1312-9473


 
  Статия
 
 Издадено
  20931
 Венцислав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/