Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, бр. 1. ISSN 2367-7007


Петров, Венцислав (2017) Съвременната концепция за наследяване на задължения и връзката й с римската familia. - Ius Romanum, 2017, бр. 1. ISSN 2367-7007


 
  Статия
 
 Издадено
  20927
 Венцислав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/