Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация


Инджов, Иво (2017) Левият популизъм като шанс за демокрацията: "Подемос" и авангардната политическа комуникация "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, кн. 1 (с.19-26). ISSN: 2603-3089.


 Какво представлява левият популизъм – обратната страна на медала на десния популизъм, т.е. заплаха за демокрацията, или прогресивна алтернатива на господстващия неолиберален модел? В статията отговорът на този изследователски въпрос се търси в пресечната точка на политологията, науката за медиите и политическата комуникация. За целта съм използвал два метода: 1. Съпоставка на два политологични подхода за левия популизъм, която позволява да се открои, че поне в европейското си измерение (по примера на СИРИЗА и най-вече на „Подемос“), той е по-скоро положително явление и предпоставка за радикална демокрация, въпреки че има някои допирни точки с десния популизъм. 2. Анализ във втората част на текста на ролята на модерната политическа комуникация и значението на политическия маркетинг за конструиране на радикален политически дискурс, който изгражда образа на „Подемос“ като партия на промяната и надеждата в Испания. Втората задача е изпълнена основно чрез разбор на някои публикации в онлайн медиите, защото поради крехката си възраст партията все още не се е превърнала в обект на сериозни научни изследвания.
  Статия
 ляв популизъм, десен популизъм, „Подемос“, Пабло Иглесиас, политическа комуникация


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20922
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/