Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев.


Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-327-9 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_2/index.html, 22.03.2008)


 Electronic Anthology with Bulgarian Folk Songs; contains a total of 308 texts - 292 fairy tales and 16 stories
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  20921
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/