Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов.


Моллов, Тодор (2006) Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-200-4; ISBN-13: 978-954-304-200-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karavelov/index.html, 15.01.2006)


 Electronic Anthology with Bulgarian Folk Songs; access the full texts of 41 songs and 40 poems
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  20915
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/