Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев.


Моллов, Тодор (2006) Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-221-7; ISBN-13: 978-954-304-221-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/rodna_kitka/index.html, 07.03.2006)


 Electronic Anthology with Bulgarian Folk Songs; access the full texts of 122 songs
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  20904
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/