За работата с деца със специални образователни потребности. - В: Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител. София: МОН. 2003


Гърбачева, Анелия (2003) За работата с деца със специални образователни потребности. - В: Сб. Децата с увреждания – неразделна част от програмите за придобиване на професионална квалификация учител. София: МОН. 2003 София: МОН


 Докладът и презентацията отразяват идеи за реформата на специалнопедагогическата практика в България.
  Доклад
 специални образователни потребности; интегрирано обучение
 Издадено
  2090
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/