Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски.


Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-265-9; ISBN-13: 978-954-304-265-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/index.html, 14.08.2006)


 Electronic Anthology with Bulgarian Folk Songs; access the full texts of 331 songs
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 
 Издадено
  20899
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/