Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?. Сп. Философия, 1996, Кн. 4. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 46-52 COBISS.BG-ID 1133841380


Гърбачева, Анелия (1996) Психологията на поведението – бихевиоризъм или компортьиомантализъм?. Сп. Философия, 1996, Кн. 4. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 46-52 COBISS.BG-ID 1133841380 Сп. Философия, кн. 4


 Публикацията предлага един сравнителен анализ за развитието на идеята за изучаване на човешкото поведение в психологията, проблематизиран в представянето на двете линии - бихевиоризъм или компортьомантализъм. .
  Статия
 психологията на поведението; бихевиоризъм; компортьиомантализъм
 Издадено
  2089
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/