Девиантното поведение. Сп. Философия, 1996, Кн. 1. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 10-16. COBISS.BG-ID 1132364004


Гърбачева, Анелия (1996) Девиантното поведение. Сп. Философия, 1996, Кн. 1. ISSN: 0861-6302.-V.1(1996), с. 10-16. COBISS.BG-ID 1132364004 София: Сп. Философия, 1996, Кн. 1.


 В статията са включени описание на същността и на основните характеристики на девиантното поведение.
  Статия
 девиация, девиантно поведение, социокултурен подход
 Издадено
  2088
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/