Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада.


Йорданов, Йордан (2018) Конституционният акт от 1867 г. и обединението на Канада. Сборник: Доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г. Национален военен университет "Васил Левски", Том 2, Велико Търново, Издателски комплекс, с. 97-106, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), ISSN 1314-1937.


 The report examines the British North America Act of 1867. Focusing on the union of Province of Canada (Ontario and Quebec), Nova Scotia and New Brunswick. Looks at the creation of a federal state with a parliamentary system modeled on that of Britain. Highlights the long-term results of the policy of recognizing a level of self-government.
  Доклад
 British Empire, Canada, The union of Canada, British North America Act, 1867, Confederation, Dominion.
 Издадено
  20879
 Йордан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/