Русия и гражданските права на мюсюлманите при освобождението на Княжество България


Палангурски, Милко (2018) Русия и гражданските права на мюсюлманите при освобождението на Княжество България В: чрез минало към бъдещето, сб. в чест на проф.днк Маргарита Карамихова, С., 2018, "Просвета", с. 140-146. ISBN 978-954-01-3551-9


 Изгграждането на модерна и самостоятелна България се придружава и с разрешаване на националните въпроси, които възникват след Източната криза през 1876-1878 г.
  Статия
 България,Русия, мюсюлмани, граждански права, избир
 Издадено
  20872
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/