Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065


Григорова, Лора (2017) Благотворителност и Църква през 30-те - 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив - В. Търново). - В:Балканите - език, история, култура. Т. V. В. Търново: Университетско ездателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с.310 - 326. ISSN 1314-4065 Велико Търново


 Научното съобщение е опит да се разкрие благотворителната дейност на Българската православна църква в Търновска епархия през втората половина на 30-те – края на 40-те години на ХХ в. Хронологическите граници на изследването се определят от избирането на Знеполски епископ Софроний за Търновски митрополит през 1935 г. и приемането на Закона за изповеданията през 1949 г., с който се слага край на осъществяваната от БПЦ благотворителна дейност. В изложението се изясняват отношенията между държавата и Църквата в сферата на благотворителността преди и след 9 септември 1944 г.
  Статия
 : Българска православна църква, православни християнски братства, благотворителност, държава, отечественофронтовски режим
 Издадено
  20870
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/