1.6. Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Парадокси на Гърбачева, Анелия, Парадокси на поведението (Проблематичното в поведението на децата и юношите, в съавт.


Гърбачева, Анелия (1997) 1.6. Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Парадокси на Гърбачева, Анелия, Парадокси на поведението (Проблематичното в поведението на децата и юношите, в съавт. Изд-во "Фабер"


 Публикацията е широк психолого-педагогически анализ за отклоненията в социалното развитие на децата и подрастващите. Включва описание на резултатите от изследването на различни качества, нагласи и социални мотивации на юношеската личност.
  Монография
 поведение; науки за поведението; отклонения в социалното поведение
 
  2087
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/