Местна комисия по обществен ред и сигурност при Община Велико Търново и взаимодействието ѝ с МВР за превенция на престъпността


Камарашев, Георги (2016) Местна комисия по обществен ред и сигурност при Община Велико Търново и взаимодействието ѝ с МВР за превенция на престъпността НВУ "Васил Левски"


 
  Доклад
 
 Издадено
  20861
 Георги Камарашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/