Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски"


Камарашев, Георги (2014) Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" БСУ


 
  Доклад
 
 Издадено
  20860
 Георги Камарашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/