ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА


Кръстев, Александър (2018) ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО УЧЕНЕ В ТЕОРИЯТА НА АЛФРЕД БАНДУРА Електронен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“ 23-24 март 2018 год.


 Идеята за социалното учене на Бандура стъпва върху теорията за социалното учене на Ротър. Основният принус на Бандура е идеята за ученето чрез наблюдение. Той приема, че съществува връзка между общуването, личното поведение и поведението на средата. Децата не са само водени от вътрешни сили, нито са пионки в ръцете на своите учители. Те са повлияни от обуването и на свой ред упражняват влияние, чрез общуване.
  Доклад
 Мотивация, имитация, поведение, социално учене.
 Издадено
  20858
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/