НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО


Кръстев, Александър (2018) НЕСЪЗНАТЕЛНО МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ В УЧЕНЕТО Сборник от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23-25 Март 2018, НБУ


 Работата с широкия спектър от трудностите в ученето е възможна само със сътрудничеството на обучаемите. Мотивирането и заобикалянето на съпротивите за учене, съзнателни или несъзнателни е съществено условие в процеса на обучение на ученици с трудности в ученето. Учениците от всички възрасти и нива на опит не винаги имат осъзнато желание за учене. Често нивото им на мотивираност за учене зависи от емоционалните преживявания в класната стая и училище.
  Доклад
 Учебни процеси, Съзнателни процеси, Несъзнателни процеси, Психично представяне, Учебни материали, Работна памет, Емоция, Мотивация.
 Под печат
  20855
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/