"Несъзнателно общуване път към мотивация за учене"


Кръстев, Александър (2018) "Несъзнателно общуване път към мотивация за учене" Електронен научен сборник-ЧЕТВЪРТА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Аз и другите: Перспективи на общуването“


 Общуването за всеки от нас е естествена необходимост. Чрез общуването учим и усвояваме модели на поведение. Общуването и ученето надхвърля онова, което осъзнаваме в момента на самото учене. Процеса на учене не е запазена марка на учебните заведения и програми. Формалното учене е само етап от детското развитие. Често пъти децата нямат шанса да открият силните си страни във формалното образование. Образователната система образова и социализира, разчитайки главно на съзнателните усилия на детето, родителите и учителите.
  Доклад
 Ранно развитие, общуване, учене, мотивация, съзнателно, несъзнателно.
 Издадено
  20854
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/