"Заучаване на мотивация чрез несъзнателно учене"


Кръстев, Александър (2017) "Заучаване на мотивация чрез несъзнателно учене" Диск от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ


 Големият процент от човешката активност се случва на несъзнателно ниво, без волево или личностно участие. Всичко което попадне в детското полезрение оставя следа и опитност, което ще придобие значение и смисъл в подходящият момент. Когато са готови за определено нещо децата започват да го забелязват и откриват навсякъде и изведнъж порастват като разбиране и умения.
  Доклад
 Мотивация, учене през целия живот, съзнателно, несъзнателно, заучаване, имплицитно, формално, неформално, латентно учене.
 Издадено
  20853
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/