Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, Ред. Кречетов Андрей Александрович. с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]


Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. ФАКТОРНА СТРУКТУРА НА 9-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛОЖЕН ИГРОВИ ПОДХОД. /Мирослава Петкова - XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, Ред. Кречетов Андрей Александрович. с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru] XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Белово, Рoссия, с. 218-221, ISBN 978-5-906969-98-9


 Целта на настоящото изследване е разкриване на факторната структура и идентифициране на основните фактори на физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност при 9-годишни ученици след приложен игрови подход по баскетбол. За постигане на тази цел в хода на изследването бяха формулирани следните задачи: 1. Установяване състоянието на основните признаци, информиращи за физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност на изследваните ученици. 2. Разкриване на факторната структура и идентифициране на основните фактори на физическото развитие, физическата дееспособност и специфичната подготвеност на 9-годишни ученици след приложен игрови подход в обучението по баскетбол.
  Статия
 игрови подход, игри, баскетбол, ученици


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20852
 Милена Алексиева

1. Павлова, П. Факторна структура на физическата дееспособност, техническите и психическите качества на 8-10-годишни ученици. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 626-631, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/