Специална педагогика. Велико Търново: Издателство Абагар, 1996, с. 264. ISBN 954-427-241-0, COBISS.BG-ID 1029343460


Гърбачева, Анелия (1996) Специална педагогика. Велико Търново: Издателство Абагар, 1996, с. 264. ISBN 954-427-241-0, COBISS.BG-ID 1029343460 Велико Търново: Издателство Абагар


 Учебникът по специална педагогика е предназначен за студентите от педагогическите специалности на висшите училища. Разглежда основните типове аномално развитие и описанието на категориите деца с отклонения в развитието. За първи път в специалната педагогическа литература се отделя внимание на генерализираното разстройство в детското развитие, познато под названието "аутизъм" и на образователните практики за работа с деца-аутисти.
  Част от книга / Глава от книга
 деца с отклонения в развитието; класификации на отклоненията в социалното поведение
 Издадено
  2085
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/