Вик и мълчание в поезията на Стефан Цанев или прекият път към истината.


Димитров, Николай (2016) Вик и мълчание в поезията на Стефан Цанев или прекият път към истината. В: Генерация на властта: „Априлското поколение“ в българската литература. Ред. Пл. Дойнов, С., Изд. „Кралица Маб“ 2016, с. 205-223, ISBN 978-954-533-161-9, COBISS.BG-ID 1282740708


 Статията разглежда важни идейни и поетологични проблеми в поезията на Ст. Цанев през метофоричната призма на „вика“ и „мълчанието“.
  Статия
 Априлско поколение, вик, мълчание, истина


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  20848
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/