Основи на дефектологията. Велико Търново : Абагар, 1995, 240 с. ISBN 954-427-176-7 COBISS.BG-ID 1028230116


Гърбачева, Анелия (1995) Основи на дефектологията. Велико Търново : Абагар, 1995, 240 с. ISBN 954-427-176-7 COBISS.BG-ID 1028230116 Велико Търново: Абагар


 Учебник за студенти от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика". В съдържанието са включени методологията на общата дефектология и са представени основните и дялове.
  Част от книга / Глава от книга
 дефектология, логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, аномалии в развитието, аутизъм
 Издадено
  2084
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/