Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Основи на дефектологията


Гърбачева, Анелия (1989) Гърбачева, Анелия & Иван Карагьозов, Основи на дефектологията Изд-во ВТУ


 Учебник за студенти по предучилищна и начална училищна педагогика. Разглежда методологията и практиката на общата дефектология и основните и дялове.
  Учебник / Учебно помагало
 категории деца с отклонения в поведението, аутизъм
 
  2084
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/