"Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]"


Бузов, Вихрен (2017) "Кризи на корпоративната сигурност [Crises of Corporate Security]" Drustveni fenomeni i korporativna bezbednost, Tematski zbornik radova, Proceedings, Edicija Bezbednost u postmodernom ambijentu, ed. Sl. Neskovic, Beograd: CESNA-B, s.1-4, ISBN 978-86-85985-34-8


 The corporate security is part of the level of national security. It concerns security of corporate agents – companies, institutions, political organizations. In the paper are analyzed methods for resolving organizational security crises.
  Статия
 corporate security, crises of organizational security


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20835
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/