"От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика. - Музикални хоризонти, 2017, (9), с. 9-10. Print ISBN 1310-006.


Славова, Цветелина (2017) "От Бай Дико до "Тико, тико" или магията на духовата музика. - Музикални хоризонти, 2017, (9), с. 9-10. Print ISBN 1310-006. сп. Музикални хоризонти, бр. 9, с. 9-10. ISBN 1310-006


 Публикацията отразява проведеният в град Плевен през септемрви 2017 г. Брас - бенд фест под надслов "От бай Дико до "Тико-тико".
  Статия
 фестивал на духовите оркестри, творби на Дико Илиев, маршове и хора, три фестивални вечери, 11 духови оркестъра и 2 мажоретни състава.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  20822
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/