Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ВТ, изд. "Фабер", 2018, 310 стр., 25-59 стр., ISBN:978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова,


Легкоступ, Пламен (2018) Първите пет години на великотърновския институт „Конфуций“, Пленарен доклад, Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г., ВТ, изд. "Фабер", 2018, 310 стр., 25-59 стр., ISBN:978-619-00-0745-6; COBISS.BG-ID 1285808868 ред.колегия: проф. Пламен Легкоступ; доц. Лун Тао; доц. Искра Мандова, изд. "Фабер", Велико Търново


 Abstract: The report presents the development and achievements of the Confucius Institute at University of Veliko Turnovo during the 5-year period since its establishment till nowadays. Attention is paid to the diverse and rich activity of the CI: festivals, public lectures, seminars, exhibitions, international conferences, competitions, cultural events, concerts, workshops, celebrations of traditional Chinese holidays, visits.
  Доклад
 Институт „Конфуций“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, пет годишнина
 Издадено
  20820
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/