Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища


Видиновски, Милен (2017) Катеренето като възможност за практикуване на спорт във висшите училища Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2017, ISSN 2534-9317.


 Целта на настоящото проучване е да се установи степента на удовлетвореност у студенти от практикуването на спорта катерене, като избирамена форма на провеждане на дисциплината Физическо възпитание и спорт, във висшите учебни заведения в България.
  Доклад
 катерене,образование,избираем спорт


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Издадено
  20815
 Милен Видиновски

1. Видиновски, Милен и др. Съвременни аспекти на техниката на катерене/ Стефания И. Беломъжева-Димитрова - Сборник трудове от Международна научна конференция „Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, изд. Ай анд Би, 2016, ISSN 2534-9317.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/