Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, ІVгр., изд., „Слово”, 2017. (одобрена от МОН)


Гайдова, Радка (2017) Гайдова, Р. Познавателна книжка по ОН Конструиране и технологии, ІV група. Програмна система „Моливко – играя и зная”, ІVгр., изд., „Слово”, 2017. (одобрена от МОН) изд. Слово, В. Търново.


 Познавателната книжка за детето по ОН Конструиране и технологии и подпомагащите е методически ресурс като част от програмна и дидактична система „Моливко – зная и играя”.Разработена е съобразно новите национални документи на МОН, ЗПУО, 2015 и Наредба №5, 2016 за предучилищно образование. Съдържанието съответства на държавни образователни стандарти в обучението по образователно направление Конструиране и технологии.
  Учебник / Учебно помагало
 ЗПУО, Наредба 5 за ПО, ОН Конструиране и технологии, 6-7-годишни деца
 Издадено
  20798
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/