Социални умения и близки до тях понятия


Стоянов, Иван (2017) Социални умения и близки до тях понятия Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи по проект ,,Повярвай в себе си". Издателство ,,Фабер", гр. Велико Търново, с.55-68, ISBN:978-619-00-0685-5, COBISS.BG-ID 1285978084


 В помагалото е направен опит за анализ на ефективни модели за мотивиране на безработни младежи от ромски произход.
  Част от книга / Глава от книга
 мотивационни модели, мотивиране за трудова дейност, удовлетвореност, конфликти, страгии за разрешаване на конфликти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  20792
 Иван Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/